Управителен съвет

2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2014-2013
2013-2012 2012-2011 2010-2011 2009-2010  2008-2009 2008-2007
       

 

(ВЪЗМ.ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА НОВ ВСЯКА ГОДИНА)

ПРЕЗИДЕНТ

ЕЛЕКТ ПРЕЗИДЕНТ

ПРЕЗИДЕНТ НОМИННИ

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

СЕКРЕТАР

ЦЕРЕМОНИАЛ МАЙСТОР