Четиристранен тест

Четиристранен тест 1. Това ли е истината? 2. Справедливо ли е спрямо всички, които засяга? 3. Ще създаде ли това добро намереност и по-добри приятелства? 4. Ще бъде ли от полза за всички,които засяга?

Ротарианска молитва

РОТАРИАНСКА МОЛИТВА: Да бъде благословено името ти! Да бъде твоята воля! Дай ни здраве, дълголетие и добри дни! Покажи своето благоволение към нас ротарианците, и нашите семейства! Приеми нашите молби цялото човечество да бъде изпълнено с доброта, живот, мир и любов! Амин!

Клетва

Клетва за приемане на нов член в Ротари Аз, ………………………………………., ста­вай­ки член на Ро­та­ри клуб Пловдив Пълдин, се включ­вам в све­тов­но­то сдру­же­ние на де­ло­ви лич­нос­ти и про­фе­си­о­на­лис­ти, обе­ди­не­ни от иде­а­ла да ра­бо­тят в пол­за на об­щес­т­во­то, и да­вам мо­я­та ду­ма, ка­то се ЗАКЛЕВАМ: Да ува­жа­вам за­ко­ни­те и да слу­жа на дър­жа­ва­та, на ко­я­то съм граж­да­нин, Прочетете повече заКлетва[…]

Декларация

Декларация на ротарианците в бизнеса или професията Декларацията на ротарианците в бизнеса и професията е била адаптирана от Законодателния Съвет на Ротари Интернешънъл през 1989 за да даде по-специфични насоки за високоетичните стандарти, споменати в Целта на Ротари:   Като ротарианец в бизнеса или професията от мен се очаква: Да разглеждам призванието си като възможност Прочетете повече заДекларация[…]

Интеракт

Интеракт, спонсорирана от Ротари младежка организация, е стартирана от Борда на директорите на РИ през 1962 г. Първият Интеракт клуб е основано т Ротари клуб Мелбърн, Флорида, САЩ. Интеракт клубовете дават възможности за младите хора от гимназиите да работят заедно в света на приятелството на службата и международното разбирателство. Терминът Интеракт идва от „интер” от Прочетете повече заИнтеракт[…]

Ротаракт

  След успеха на Интеракт клубовете за гимназиална възраст през 60-те години, Бордът на РИ създава през 1968 г. Ротаракт. Новата организация е предназначена за подкрепа на отговорното гражданство и възможностите за ръководство в клубове от млади мъже и жени на възраст от 18 до 30 г. Първият Ротаракт клуб е чартиран от Ротари клуб Прочетете повече заРотаракт[…]

Фондация Ротари 

Фондация Ротари е нестопанска организация, която подкрепя усилията на Ротари Интернешънъл за постигане на международно разбирателство и мир чрез международни хуманитарни, образователни и културни програми за обмен.   Хуманитарната програма на Фондацията финансира международни програми на ротариански клубове и дистрикти, които са насочени към подобряване на жизнения стандарт, осигурявайки грижи за здравето, чиста вода, храна, образование Прочетете повече заФондация Ротари […]

Ротари Интернешънъл

РОТАРИ ИНТЪРНЕШЪНЪЛ  Ротари Интернешънъл – най-старата организация с идеална цел в света, е съставена от над 34 000 клуба в повече от 200 страни и географски региони. Членовете й образуват глобална мрежа от лидери в бизнеса и професиите, които доброволно отдават времето и уменията си, за да служат на своите общности и света. Мотото на Ротари Service Прочетете повече заРотари Интернешънъл[…]

История

  В България има 85 Ротари клуба с над 2332 ротарианци в почти всички големи градове. От началото на възстановяването на ротарианското движение досега българските ротарианци са помогнали на нашето общество с програми и действия за над половин милион долара. Опити за създаване на Ротари клуб в София започват през 1921 г., а най-ранният документ, Прочетете повече заИстория[…]